29/5/17

Guerra e denuncias de malversación entre as grandes construtoras por obras en Galicia

 Trazado sur para o Porto Exterior de Ferrol | Fonte: Geotren

"Moi poucas veces se rompe a invisible “lei de cabaleiros” que existe entre as grandes construtoras do Estado, sobre todo, entre as que se reparten os principais pedazos das obras públicas en España. Pero, moi poucas veces, os formalismos déixanse a un lado e saltan os coitelos... ou as denuncias. 

E o acontecido coas obras do porto exterior de Ferrol son unha boa mostra de que a cortesía non está enfrontada co famoso refrán galego da “vaquiña polo que vale”.

A principios de marzo Acciona, unha das principais construtoras españolas, presentaba un escrito ante a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao para denunciar que o proceso no que ela participara nunha UTE con Vías y Construcciones S.A. contra outras nove grandes construtoras estaba viciado e “podía ser obxecto de delito”.

Ese concurso ao que se refería Acciona era a construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol, cun valor estimado de contrato de case 112 millóns de euros, e adxudicado, finalmente, a unha UTE entre a construtora ourensá Copasa, Ogmios Proyecto SL e Geotunel SL, por un valor final de 72.498.200 euros. O mesmo escrito chegaba tamén á Secretaría de Estado de Fomento, aínda que neste caso de forma anónima.

A adxudicación desta actuación foi tomada polo consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao nunha sesión extraordinaria celebrada o pasado 15 de febreiro, e foi ratificada por maioría, xa que todos os conselleiros votaron a favor fóra de dous, que se abstiveron, a representante do Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo (PSOE) e a patroa maior da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño.

 O ente xustificou que proposta gañadora foi "a que recibiu a maior puntuación das once que se presentaron, tanto no apartado da proposta técnica como económica".

Posibles delitos de influencias e malversación

No obstante, Acciona alertou da posible comisión, por parte dos membros do consello da Autoridade Portuaria, de “posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias e malversación de caudais públicos”.

A denuncia apuntaba a “existencia de presións para conseguir saltarse o procedemento e que a adxudicación sexa para a UTE liderada por Copasa” que incorría “na maior baixa temeraria de todas as licitantes”.

 Ademais, e segundo consta nese escrito ao que tivo acceso Galicia Confidencial, se dicía que porían estes feitos en coñecemento da Fiscalía Anticorrupción para evitar que a Autoridade Portuaria de Ferrol puidera alegar “erro vencible ou invencible” na comisión dos supostos delitos.
A presentación do recurso supuxo a suspensión da tramitación do expediente de contratación da obra, que estaba prevista para abril. 

Unha suspensión que se levantou un mes despois xa que o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desestimou a reclamación de Acciona. Este órgano está especializado na resolución de reclamacións contra os actos de adxudicación dos contratos vinculados ás administracións públicas.

Por que a denuncia?

Pero por que decidiu Acciona impugnar o acordo?. Segundo as fontes consultadas, é moi raro que entre as grandes construtoras “se poñan pedras no camiño”. “Está claro que hai moitos ciumes e mesmo inimistades, pero é raro que unha denuncie a outra por un concurso como aconteceu co de Ferrol”, sinalan. “Terían que ver algo moi raro para que se decidiran a atacar...algunha amistade, algún contacto que axudou no contrato”, indican.

De feito, na denuncia, Acciona insiste noutros procedementos similares e sacaba a relucir o caso Opera, no que se xulga ao ex presidente de Baleares, Jaume Matas por prevaricación e tráfico de influencias, e, entre outras cuestións, “reprochase a conduta prevaricadora por adxudicar a empresas con baixa temeraria”. 

Segundo a documentación do concurso público á que tivo acceso GC, só dúas UTEs terían caído en baixa temeraria, a de Copasa e a de Agroman e Construtora San José, que presentou unha oferta de 70,948 millóns. A oferta de Acciona era a cuarta máis económica, 76 millóns, por debaixo da media das propostas presentadas que foi de case 77 millóns. A baixa temeraria do concurso, foi estimada en 72.518.898,12, é dicir, un 35,21% por debaixo do prezo inicial ofertado.

Rexeitamento da denuncia

“O Tribunal analizou as diferentes alegacións xurídicas, técnicas e económicas presentadas pola ute reclamante rexeitándoas todas por entender que tanto a comisión técnica, como a mesa de contratación actuaron con criterios técnicos e obxectivos, non apreciando erros materiais ou de feito, nin arbitrariedade nas resolucións adoptadas e informes elaborados”, informaba o Porto ferrolán nun escrito para dar por pechada a denuncia de Acciona.  

Segundo a autoridade portuaria, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais considera que ·os informes técnicos analizan, pormenorizadamente, a xustificación presentada pola adxudicataria, e motivan máis que sobradamente a aceptación da xustificación ofrecida”. Por iso, “entende o Tribunal que se seguiu o procedemento establecido para verificar a viabilidade da oferta da adxudicataria, non advertindo arbitrariedade algunha na súa adxudicación”.

O futuro tendido ferroviario discorrerá por 6,4 quilómetros entre os portos interior e exterior. A obra, que terá que realizarse en 46 meses, implicará a construción dun viaduto con catro alicerces sobre a enseada da Malata e un túnel baixo os montes de Brión, desde A Graña ata a chaira do porto exterior."              (Galicia Confidencial, 25/05/17)

26/5/17

O problema da couza guatemalteca na comarca de Ferrolterra

"A couza guatemalteca ou couza da pataca é un insecto que como o seu nome indica provén de Guatemala e se estendeu a toda América Central. No estado español xa tiña aparecido nas Illas Canarias nos anos 1998-99. N Galiza detectouse en 2015 e posibelmente a chegada ao noso país fose por transporte marítimo, xa que as zonas afectadas (Ferrolterra e a Mariña Lucense) son lugares de portos comerciais.

Ao igual que todas as couzas, teñen hábitos nocturnos e como moito poden ter un radio de acción de 1km, por iso é tan importante que os armacéns dos lugares afectados sexan revisados e que non se envíen fóra patacas cultivadas nas zonas afectadas.

Como se vai coñecendo a "crise da pataca"

No DOG do 16 de Outubro do 2015 delimitábanse as zonas demarcadas coa praga, e as medidas urxentes que se ían adoptar, estabelecendo, nun primeiro momento, 3 concellos: Ferrol, Narón e Neda. Aos poucos meses, no DOG de 11 de Febreiro de 2016 ampliábanse as zonas afectadas pola couzae engadaíanse os concellos da Mariña Lucense: Cervo, Foz, Xove, O Valadouro e Viveiro. 

E onde se volta a advertir que "A Tecia solanivora Povolny é unha praga incluída na lista A2 da EPPO (European Plant Protection Organization), e no anexo II, parte A, sección I, da Directiva 2000/29/CE do Consello, do 8 de maio de 2000, polo que se considera unha praga de corentena, sometida a regulación e, por tanto, é necesario tomar medidas para a súa erradicación e control."

Un ano despois, voltamos a ter outra resolución da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias publicada no DOG a 2 de Febreiro deste ano, onde se voltan a ampliar as zonas con presenza da couza guatemalteca: na provincia da Coruña son Ferrol, Narón, Neda, Ares, San Sadurniño, Fene, Mugardos, A Capela, Ortigueira, Cabanas, As Pontes, Valdoviño e Mañón; mentres que na provincia de Lugo son os concellos de Xove, Viveiro, O Vicedo, Foz, Cervo, Burela, Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol, Abadín, A Pastoriza, Riotorto e A Pontenova. Así, en algo máis dun ano a Xunta pasou de recoñecer 3 zonas afectadas a 8 e a seren finalmente 31 os concellos onde está prohibido plantar pataca.

Unha semana despois da ultima publicación do DOG desta ampliación de zonas prexudicadas, aparece outra resolución no diario oficial onde se fala por primeira vez das medidas que se van exixir tanto a produtores como vendedores de pataca nas zonas afectadas, a famosa declaración de cultivo, onde tamén se di que mentres non se aprobe a normativa estatal a recomendación é non realizar plantación deste cultivo.

Cando isto sucede, 14 de febreiro, hai xa moitas plantacións de patacas de cedo, o cal produce unha forte incerteza entre a xente que xa plantou, porque aínda non está informada de nada e nin sequera sabe como vai solucionar o seu problema. Pero a realidade para os concellos é aínda peor, coñecen a medida a través dos medios de comunicación, en vez de ser a Xunta quen lles dea as explicacións de cales van ser os medios para combater a praga. Así que os concellos afectados non poden dar explicacións ningunhas aos seus veciños.

O día 3 de marzo deste ano sae o Real Decreto para o programa de erradicación e control da couza guatemalteca no estado español (Galiza, parte de Asturias e Canarias), onde se prohibe a plantación de pataca nas zonas afectadas. O 8 de marzo, a Xunta volta a publicar outra resolución coas medidas que se van levar a cabo quer nas plantacións quer nos armacéns e marcar zonas afectadas, e zonas tampón (zonas nunha franxa de 5 km. arredor do límite dos concellos afectados) onde hai municipios con 95% do seu terreo en zona tampón, polo que se fai extensivo a todo o concello, e outros só afectados en parte. Os concellos tampón son: Somozas, Moeche, Cerdido, Cedeira e Cariño. E os concellos parcialmente afectados son Miño, Vilarmaior e Monfero na provincia da Coruña e Xermade, Muras, Vilalba, Cospeito, Castro de Rei, Pol, Meira, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada na de Lugo.

A situación actual

Despois de que a Xunta dese a coñecer as medidas que ía pór en marcha comezou a información aos veciños a través de charlas con técnicos da Consellaría, nalgúns casos, como en San Sadurniño, moi concorridas.

Nesas datas de abril, a Consellaría de Medio Rural informou nunha reunión cos concellos que se ía enviar unha carta e un folleto informativo ás casas sen enderezo postal, para informar dun xeito sinxelo e efectivo de como se ía realizar, cando se ía realizar e os horarios de recollida da pataca, quer a de nova plantación que a que ficara de anos anteriores, ben como o paso por almacéns onde se garda a pataca; e o envío dos sacos especiais, para seren recollidas as patacas, aos concellos para a súa distribución aos veciños.

 Mais a carta nunca foi enviada, e os concellos tamén tiveron que informar os veciños de como se ía proceder. Aliás, os concellos saben as datas de cando se vai proceder con moi pouco tempo de antelación para avisaren os veciños de que vaian buscar os sacos especiais onde gardar as patacas

A recollida de pataca comezou o día 2 deste mes de Maio nos concellos de Ares e Cabanas na provincia da Coruña e de Riotorto e A Pontenova na de Lugo. Son 25 equipas formadas por dúas persoas da empresa pública SEAGA, que levan unha identificación, onde terán un traballo coordinado desprazándose aos domicilios ou plantacións das persoas que declararon tanto as parcelas cultivadas como ter pataca de semente ou pataca armacenada para o autoconsumo. 

Os técnicos recollen as patacas, previamente envasadas en sacos especiais, revisan o contido e fan que os afectados asinen un talón onde se reflictan os quilos que foron retirados en cada casa. Estes sacos serán introducidos nun camión fechado hermeticamente e que logo levarán a Cerceda onde se destruirá todo o recollido e se levará a cabo un proceso tamén de desinfección dos camións, para que non se estenda a praga as zonas non afectadas.

Os dous días seguintes 4 e 5 de Maio, quinta e sexta feira, tocoulles a quenda a Fene e Mugardos na provincia da Coruña e Xove e Alfoz na de Lugo. E así cada dous dias en outros catro concellos, chegando o día 15 e 16 a Neda ou o 22 e 23 a San Sadurniño.

Como sabemos, o consumo de pataca no noso país é moi importante, é a base alimentar xunto co pan. E como non o ía ser menos tamén na nosa comarca. Mais na nosa zona o cultivo é de autoconsumo. Un cultivo feito, no xeral por xente maior, e que non só planta para o consumo da súa casa, senón para o resto da súa familia: fillos, netos, compañeiros... Polo que hai unha parte importante do noso país que consome moita pataca pero non a merca.

 E como é un cultivo de autoconsumo non temos un censo de xente que planta pataca. Velaí o grande problema deste tema porque a forma máis eficaz para que non se plante é o concienciación da xente. Un traballo que debería ter feito a Xunta, que se comprometera en enviar unha información que chegara a todo o mundo por vía postal pero non o fixon, polo que quedou en mans dos concellos facer chegar a información.

Sendo este un problema que atnxe un terzo do país, afecta a parte norte, aínda Feijóo non dixo nin unha palabra, e a conselleira moi pouco, sobre o tema que estamos a tratar. E é un fenómeno que se agora xa é serio, e se non se atalla e non se adoptan as medidas oportunas pode traer maiores consecuencias. 

Deste xeito, a Xunta parece estar tomando decisións segundo lle veñen enriba os problemas, e levando o tema con escurantismo. Os 50 efectivos para recoller as plantacións dun terzo do país non parecen suficientes para levar a cabo as medidas que se impuxeron.

Moitas das medidas que se tomaron non están sendo implantadas, como a vixilancia das plantacións, a prohibición da venda de pataca a granel das zonas afectadas, e isto vese nalgunhas feiras da comarca... Do mesmo xeito que a Xunta non informa de se van estar suxeitas ou non ao IRPF as indemnizacións que se poden solicitar.

Pese a todo, a maioría da xente, aínda que irritada, asumiu a prohibición dun xeito moi responsábel. Aínda que queda a ver se a toda a poboación lle chegou a información. E eles mesmos por non ter problemas logo coa indemnización, por teren dous pagadores están deixando de pedir a indemnización. E todo isto é pola pouca información que está dando a Xunta.

En dous anos saberemos se chegou o final da praga ou haberá que esperar algúns anos máis, algo que pode incidir no estamento da comarca e no abandono da plantación para autoconsumo."      (María López, Sermos Galiza, 17/05/17)

25/5/17

Unha familia desafiuzada de Ferrol leva a xuízo o BBVA por incumprir o Código de Boas Prácticas

"En 2012 o Goberno central aprobou un Código de Boas Prácticas para as entidades bancarias, co obxectivo de reducir o número de execucións hipotecarias, cando menos nos casos máis graves de desprotección social e precariedade económica. 

A adhesión dos bancos era meramente voluntaria, aínda que unha vez que aceptasen a regulación, esta si era de obrigado cumprimento por parte das entidades financeiras, que na súa gan maioría si se adheriron a ela.

O Código de Boas Prácticas só se aplicaba ás hipotecas sobre a vivenda habitual de familias con todos os membros no paro e sen outros ingresos, entre outras condicións. Nestes casos, se había prazos non satisfeitos o banco quedaba comprometido a ofrecerlle á persoa debedora un período de carencia de 5 anos, no que esta pagaría unha cota reducida, abonando unicamente intereses calculados sobre o Euribor máis 0,25%; o Código prevía a posibilidade de que se esta medida non era suficientente, a entidade permitise unha quita de parte da débeda, chegando mesmo á dación en pago, é dicir, a resolver a situación entregando a vivenda, sen arrastrar outras consecuencias. 

Porén, os colectivos anti-desafiuzamentos veñen denunciando nos últimos anos casos nos que as entidades bancarias non informan os clientes que se atopan nas situacións contempladas polo decreto da posibilidade de acollerse aos mecanismos previstos. En Ferrol este martes chegou ao xulgado a denuncia presentada por unha familia contra o BBVA, ao que acusan de ter iniciado o procedemento de execución hipotecaria sen propoñerlles, como estaba obrigado, estoutras solucións. 

No xuízo están presentes os avogados José María Erauskin e Maite Ortiz, do movemento antidesafiuzamentos de Guipúscoa, que salientan que "o BBVA non informou da existencia do Código de Boas Prácticas, con detalle das medidas que ofrece e os requisitos que esixe" e explican que dado que isto non constitúe por si só unha causa de oposición á execución, "vímonos obrigados a acudir a un procedemento declarativo ante o xulgado de instancia e solicitar do xuíz que declare que BBVA non cumpriu coa obrigación que se especifica no artigo 5.9 do Código de Boas Prácticas, que iso causou un dano importante ao noso defendido que agora se ve inmerso nun procedemento de execución hipotecaria no que non debía estar, de cumprir o Banco coa súa obriga".

Erauskin e Ortiz destacan que "este procedemento é importante porque se gañamos ábrese unha porta para todos aqueles que foron ou están sendo executados directamente sen que a entidade lles informara da existencia do Código e as súas posibilidades, e iso con independencia de que, posteriormente, o executado non cumprise cos requisitos, pois unha cousa é a obriga de ofrecelo, e outra cousa é que se xunten os requisitos".

Nos minutos previos á vista, Stop Desafiuzamentos, a Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e a PAH de Ferrol e Comarca convocaron no exterior dos xulgados da cidade naval unha concentración de apoio á familia afectada.  

Estas mesmas entidades presentaron unha proposta de moción no Concello de Ferrol, para que se trate no pleno municipal deste 25 de maio. Demandan que o Concello "se implique na divulgación do Código de Boas Prácticas Bancarias e inste as entidades financeiras a cumprir a lei".

"Esta moratoria é de obrigatoria aplicación polos bancos para aquelas persoas que cumpran os requisitos de vulnerabilidade que normalmente son as mesmas que están acudindo aos servizos sociais dos concellos a solicitar a axuda pública. 

Os bancos estanse aproveitando da situación de vulnerabilidade das persoas e intentan apoderarse de todo o diñeiro do que podan dispoñer as familias e mesmo de fondos públicos que poidan conceder os concellos en forma de axudas de emerxencia, en lugar de informar por escrito ás familias vulnerábeis do seu dereito a solicitar unha moratoria do seu préstamo hipotecario", explican as entidades."                   (Praza Pública, 23/05/17)

24/5/17

Arranca el juicio contra el más célebre piloto de planeadoras del narcotráfico gallego

"Rafael Bugallo Piñeiro, alias O Mulo, de 59 años, uno de los más importantes jefes del transporte de cocaína en Galicia e histórico piloto de planeadoras del narcotráfico gallego, afronta este lunes su primer proceso judicial en España, junto a 13 presuntos miembros de su organización.

 Acusado de organizar el desembarco de 3,6 toneladas de cocaína apresadas en agosto de 2008, el fiscal pide para Bugallo, que trabajó para todos los grandes capos gallegos, 17 años de prisión y multa de 600 millones de euros.

Encarcelado por otro transporte de 1.200 kilos capturado en diciembre de 2015, Rafael Bugallo fue hasta su detención de entonces uno de los traficantes más perseguidos por la policía, que fue arrestado por primera vez en Portugal a mediados de los años noventa. El alijo de 2008 por el que será juzgado ahora apareció fondeado con balizas en la entrada de la ría de Vigo después de que surgieran problemas de coordinación entre los tripulantes de la lanzadera y los hombres que les esperaban en tierra.

Valorado en 120 millones de euros, el alijo de 3,6 toneladas fue rescatado del mar y la lancha fue varada en la playa de A Lanzada (O Grove) donde su tripulación le prendió fuego antes de huir para no dejar huellas. Meses después de aquella descarga frustrada, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra implicó a Rafael Bugallo en la operación, aunque quedó en libertad provisional y aún tardaría siete años en volver a ser detenido.

En la vista que se celebrará hasta el viernes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, el nuevo fiscal del caso, Pablo Varela, solicitará para el acusado que se le prohíba durante quince años cualquier actividad relacionada con la navegación, tanto profesional como lúdica, una vez que se haya extinguido la condena que le imponga el tribunal.

La medida cautelar propuesta por el Ministerio Fiscal también se hace extensiva para el resto de los acusados que se enfrentan a penas de entre 15 a 17 años y multas que suman 7.800 millones de euros. También todos los procesados tendrán que indemnizar al Estado con 11.5000 euros por los gastos que generó el rescate de la lancha quemada y su traslado a un depósito judicial por parte de los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de O Grove.

El escrito de acusación detalla los problemas de logística que torcieron el desembarco en 2008 del cargamento, uno de los mayores apresados en Galicia en la pasada década. El armador del pesquero que iba a proveer de combustible a la lanzadera que tenía que recoger la droga del barco nodriza en altamar, había plantado a Bugallo a pocas semanas de la descarga.

La lanzadera de casi 15 metros de eslora zarpó la madrugada del 10 de agosto para realizar el transporte de cocaína, mientras el procesado Gustavo Adolfo Agudelo Castro, un militar colombiano reclutado por Rafael Bugallo, se coordinaba por radio desde Vigo con sus tripulantes a los que daba el parte de los movimientos de las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Dice el fiscal que en la puesta a punto de la embarcación intervinieron los gallegos José Antonio Búa Padín y Luis Miguel Fajardo Vázquez, hombres de máxima confianza de Bugallo. Mientras la lancha enfilaba el océano, el pesquero Ratonero, que en 2012 fue apresado con otro cargamento, tripulado por José Luis Devesa, salía del puerto de O Grove cargado con más de 2.000 litros de gasolina para abastecerla de combustible.

La organización esperaba la llegada de la embarcación rápida cargada de cocaína el 14 de agosto pero esta tardó un día más en regresar, lo que llevó al traste la operación. Debido a un fallo en las comunicaciones, los que esperaban en tierra para alijar la droga no pudieron enterarse de que la lanzadera llegaría con retraso. Cuando la lancha llegó nadie les estaba esperando y los tripulantes optaron por fondear la cocaína cerca de cabo Silleiro, aunque no contaban con ser descubiertos por Aduanas."                     (El País, 22/05/17)

23/5/17

Grupo vicepresidido por ex-conselleiro leva 1,5 millóns en contratos da Xunta

"José Antonio Carlos del Álamo Jiménez é vicepresidente de enxeñería Técnica y Proyectos SA (TYPSA). Entre esta consultora e as súas filiais levan gañado euros máis de 1,51 millóns mediante tres contratos coa Xunta dende que o ex-conselleiro é directivo do grupo.

Carlos del Álamo foi conselleiro de Medio Ambiente entre 1997 e 2003. Dous dos tres contratos foron adxudicados por esta consellería. Un deles directamente e outro a través dun órgano dependente dela, Augas de Galicia.

A Consellería de Mediombiente adxudicoulle a Typsa a redacción do anteproxecto dun metro lixeiro metropolitano para Santiago de Compostela.

Era 2011 cando o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, recibía ao daquela alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. Anunciaron un metro lixeiro que conectaría a estación de tren co aeroporto de Lavacolla.

Seis anos despois, Hernández substituíu a Conde Roa como líder do PP en Santiago; pero a promesa dun metro lixeiro dorme nun caixón canda o anteproxecto, polo que os galegos pagamos máis de 447.000 euros. O único resultado público daquela é este breve documento firmado por TYPSA, de 22 páxinas.

GC preguntou á Consellería o motivo do atraso, pero non obtivo resposta. Tampouco respondeu se hai sitio para o metro lixeiro na estación intermodal que se acaba de aprobar para a capital. O Concello de Santiago tampouco respondeu a estas cuesitóns.

O ano pasado TYPSA gañou o concurso do “servizo para a explotación e mantemento da Rede oficial de medición de caudal dos ríos e da Rede de control de calidade e verteduras (rede Cave) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa” por 1.001.202 euros.

Del Álamo é conselleiro de TYPSA dende 2011, segundo comprobou GC no Rexistro Mercantil. Dende 2010 é presidente doutra consultora, TECNOMA, na que ten por socios a varios empresarios tamén directivos de TYPSA.

A Axencia Galega de Infraestruturas, dependente da Consellería de Medioambiente, adxudicoulle a Tecnoma “a execución do control e vixilancia ambiental da obra: VAC da costa norte. Treito: Celeiro-San Cibrao” por 138.847,53 € en 2010.

Os tres contratos foron adxudicados mediante procedemento público e aberto. É dicir, as empresas de Del Álamo tiveron que presentar mellores ofertas que a competencia. En ningún dos casos se denunciaron irregularidades.

Con todo, a frecuencia dos contratos é relevante para o debate sobre as portas xiratorias, o proceso polo que ex-mandatarios públicos acaban na cúpula de empresas do sector que até hai nada gobernaban. Especialmente, tendo en conta que en dúas ocasións foi a propia Consellería de Medio Ambiente, que dirixiu Del Álamo, quen deu eses contratos.

Cómpre lembrar que o ex-conselleiro é ademais conselleiro no grupo ENCE, cuxa industria de Pontevedra foi prorrogada polo goberno do PP no Estado no medio dunha forte polémica. En ENCE Del Álamo comparte consello de Administración coa ex-ministra Isabel Tocino. En TYPSA faino con outro ilustre político, o ex-deputado de CiU Miguel Roca.

O metro lixeiro foi unha das promesas electorais clave na campaña electoral que levou a Conde Roa á alcaldía, como se pode ver neste vídeo:


22/5/17

La jueza del caso Pokémon imputa al exalcalde de Santiago por presunta financiación irregular del PP

"La jueza Pilar de Lara vuelve a poner la lupa sobre el PP de Santiago de Compostela , concretamente sobre el primero de los tres alcaldes que los conservadores acumularon en la capital gallega en el pasado mandato municipal, Gerardo Conde Roa. 

Cuando ya han transcurrido seis años desde su estallido la instrucción de la Operación Pokémon continúa expandiéndose y lo vuelve a hacer sobre la presunta financiación irregular de los populares compostelanos en el año 2011, cuando lograron a la Alcaldía. 

El ex regidor y el que fuera su edil de Seguridad, Albino Vázquez, tendrán que comparecer como investigados -antigua imputación- el próximo 20 de junio para "explicar", en el marco de la operación en la ya que habían sido imputados en 2013, el origen de casi 27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi todos durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara no les atribuye, no obstante, ningún delito en concreto.

Como informó Praza.gal la magistrada indaga desde hace más de tres años en las finanzas del partido a partir de la conocida por la investigación como " ruta del bacalao", el recorrido de uno de los presuntos líderes de la trama corrupta por las ciudades gallegas en el último día de la campaña electoral para repartir, según Vigilancia Aduanera -cuerpo empleado por la jueza como policía judicial-, dinero a miembros de diferentes partidos. 

Al hilo de estas pesquisas De Lara reclamó al PP de Santiago información sobre sus cuentas y en ella los agentes sospecharon de 17 ingresos que sumaron un total de 26.970 euros y de los que no consta quién los efectuó, ya que figuran a nombre de "Partido Popular".

En este contexto en julio del año pasado De Lara se dirigió al Banco Santander para pedir información sobre las cuentas investigadas, si bien la documentación que le remitió la entidad "no aportó", según Aduanas, "nada nuevo" sobre el "origen de los diecisiete ingresos".

 Este fue el motivo por el que el pasado febrero uno de los investigadores fue físicamente a la sucursal del centro de Santiago en que fueron realizados los ingresos. Según consta en un informe ahora integrado en el caso y al que ha tenido acceso este diario un agente de Vigilancia Aduanera se entrevistó con la directora de la sucursal quien, dado que no trabajaba en la oficina en el momento de los hechos, lo remitió a otro trabajador que sí desarrollaba sus funciones en la misma oficina en 2011.

Siempre según ese informe el personal del banco admitió que quien había efectuado los ingresos había sido "un señor del PP que después salió elegido concejal con Conde Roa" cuyo nombre desconoce. Tras serle mostradas "dos fotografías" identificó a Albino Vázquez como el autor de los depósitos, si bien agregó que "hubo otras personas" que también realizaron ingresos, "pero no las conoce". 

En la documentación manejada por los investigadores figuran, junto a los 17 ingresos no identificados, otros depósitos de 1.500 o 2.500 euros efectuados en concepto de "donaciones" por la mayoría de los ediles que ocupaban los primeros puestos de la lista de Conde Roa, pero estos identificados con nombre y apellidos.

En este contexto, Vigilancia Aduanera y la propia jueza mantienen las sospechas sobre el origen de estos casi 27.000 euros, así como sobre la razón por la que muchos de los ingresos fueron realizados "en el mismo día y en operaciones sucesivas, casi en el mismo acto" y "sin que conste identificación física del ordenante". 

Como ya habían indicado el pasado año, los agentes "deducen" que "podrían estar fraccionando tales ingresos" para "evitar el control y la identificación exigida por la normativa vigente en ese momento". Así, por ejemplo, el 4 de mayo de 2011 figuran tres ingresos de sendos 2.000 euros separados por apenas un minuto entre sí. El día 5 de ese mes, también en un intervalo de un minuto, fueron sumados a una de las cuentas del partido 3.500 euros repartidos en tres ingresos.

Así, en virtud de la providencia dictada por De Lara el pasado día 15, la magistrada atiende a las sugerencias de Aduanas e imputa a Albino Vázquez para que "explique el origen del dinero ingresado en efectivo" y la razón por la que fueron efectuados "varios ingresos" sucesivos. Explicaciones semejantes será las que le pida al exalcalde. 

También tendrán que pasar por los juzgados, pero en calidad de testigos, los antiguos secretario y tesorero del PP de Santiago, así como los empleados del banco que fueron cuestionados por Vigilancia Aduanera en la propia sucursal de la entidad."                     (eldiario.es, 18/05/17)

19/5/17

La diputada gallega de En Marea que renunció a su sueldo para vender comida en un camión

"Al otro lado del mostrador de Laconlover, una furgoneta que replica la clásica Citroën H, se asoma una diputada en el Parlamento de Galicia. Cambia —parcialmente— la moqueta del Pazo do Hórreo por los fogones del 'food truck' de su pareja, anglicismo para referirse a lo que otros llaman 'gastroneta' o camión restaurante. 

En cualquier caso, una camioneta en la que se elabora y vende comida callejera y que incorpora a su equipo a Luca Chao, parlamentaria de En Marea, que renuncia a parte de su sueldo para contribuir con su trabajo al proyecto empresarial de su novio.

Chao estará, por ejemplo, este miércoles, festivo en Galicia por el Día das Letras Galegas, en un evento que organiza el Deportivo de La Coruña. Se aproxima el verano y la temporada de fiestas y verbenas, la época dorada para el negocio que Chao contribuyó a crear antes de sospechar que llegaría a ser diputada, y ahí quiere estar ella, ayudando detrás de la barra.

Esta misma semana se supo que la parlamentaria de Podemos ha pedido la dedicación parcial en el Parlamento para compaginar su actividad como diputada con su trabajo en Laconlover. Chao, de 29 años, trasladó la petición a la comisión del Estatuto del Diputado, que aprobó su propuesta. Ya no tiene por lo tanto dedicación exclusiva en la Cámara, con lo que su salario se ve reducido de 4.833 euros al mes apenas a 2.500.

“Hubo quien me dijo que me compensaba contratar a una persona para la 'food truck' y seguir con la dedicación exclusiva, pero es un proyecto familiar y quiero estar ahí”, declaró esta semana la diputada de Podemos, que se mostró además convencida de que podrá compaginar sus dos tareas. 

“Esto va a ser sobre todo para fines de semana y festivos, y creo que voy a poder hacer las dos cosas”, afirma. Y de paso, opina, le servirá para “saber qué hay fuera del Parlamento e ir a conciertos”. Pasado el verano, su intención es recuperar la dedicación exclusiva parlamentaria.

La furgoneta de Laconlover Galician Streefood se pasea por las fiestas con su llamativo color rojo y sus mensajes escritos en una pizarra, como 'Made in Galicia 100%' o 'O lacón é a nosa perdición'. Sobre su barra se sirve “la única hamburguesa de lacón del mercado”, presume la propia diputada, además de otros productos como perritos calientes o lacón asado. Denominada la Lalinensa, esa hamburguesa tan peculiar que se sirve con grelos, queso del país, crujiente de chorizo y salsa de pimentón se vende a seis euros la unidad.

El negocio lo emprendió con su pareja a principios del pasado verano, cuando veía cómo finalizaba un contrato con la universidad y aún desconocía que en unos meses se convertiría en diputada en el Parlamento de Galicia. 

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela (2011) y máster oficial en Migraciones Internacionales (2012), Chao ejercía como investigadora en el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de A Coruña y era miembro del equipo de Sociología de Migraciones Internacionales. 

Allí impartía clase y trabajaba en su tesis doctoral sobre la participación política de los descendientes del exilio republicano, cuando surgió la posibilidad de ir en el segundo puesto de la lista de En Marea por A Coruña. “Mi intención era salir con el camión, pero luego salí elegida diputada y tuve que cambiar de planes. Ahora en el verano vamos a tener más trabajo, y por eso tomé la decisión”, relata.

Aunque en su caso es una medida temporal, no es nada habitual que un diputado del Parlamento de Galicia renuncie a su sueldo para realizar otros trabajos. Es de hecho la única que lo ha hecho en el grupo de En Marea, formado por 14 parlamentarios. En el resto de grupos, la diputada del PP Guadalupe Murillo compagina su escaño con la dirección general de una empresa, Pescamar, una conservera de Poio (Pontevedra), y su compañera Encarna Amigo lo hace con su consulta médica. 

En las filas socialistas, María Pierre seguirá con dedicación parcial en tanto no concluya diversos proyectos iniciados por su estudio de arquitectura.

En el BNG tampoco quedan diputados que renuncien a su sueldo, tras abandonar Luís Bará la compatibilidad de su actividad parlamentaria con el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra. 

Los que no perciben remuneraciones de la Cámara son el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los diputados que también son 'conselleiros', que optaron todos ellos por su sueldo como miembros del Gobierno gallego. Son el vicepresidente, Alfonso Rueda, y los titulares de Economía, Francisco Conde; Medio Ambiente, Beatriz Mato; Política Social, José Manuel Rey Varela, y de Mar, Rosa Quintana.

El sueldo de Luca Chao fue objeto de controversia política a principios de legislatura, cuando a los diputados de Podemos se les presentó el dilema de elegir entre entregar parte de su salario al partido morado o a En Marea, con el que fueron elegidos. Ella optó por la confluencia, lo que le valió la apertura de un expediente en Podemos que aún no ha sido resuelto. 

El caso acentuó sus diferencias con el sector oficial del partido, con la también diputada Carmen Santos al frente, que se sintió traicionada por una compañera que formó parte de la ejecutiva gallega, un puesto de responsabilidad del que fue destituida en julio del pasado año por la propia Santos.

Con el sistema de aportaciones aprobado por En Marea, Chao venía aportando unos 1.200 euros mensuales al partido instrumental, con lo que su sueldo se quedaba en algo más de 3.600 euros. Con la renuncia a la dedicación exclusiva, se aproximará algo más a esos 2.100 euros en los que su partido estableció el límite de sus diputados, tres veces el salario mínimo interprofesional. 

Ella desvincula su decisión de todos estos asuntos, que han provocado que tenga parte de su sueldo reservado a la espera de que se solucione el caso. “Eso ya se resolverá”, zanja la diputada del 'food truck'."             (El Confidencial, 17/05/17)

18/5/17

Fiscalía y Xunta dejan en una multa de 720 euros la condena por cohecho del técnico que iba a "repartir Galicia" en contratos

"El caso Retablo, ocho años de instrucción judicial con 14 tomos en los que se investigó una trama de sobornos con arte sacro con dos trabajadores autonómicos implicados, se ha saldado este martes con un acuerdo en el que Xunta de Galicia y Fiscalía aceptaron rebajar las penas de los condenados a poco más que unas multas de escasa cuantía. 

Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, técnico de restauración, y José Manuel Pichel, arquitecto, trabajaron para la Xunta hasta 2009 con responsabilidades en la Consellería de Cultura y la sociedad de gestión del Xacobeo, de las que se aprovecharon para recibir regarlos de empresas de rehabilitación a cambio de autorizar subvenciones a entidades religiosas que contrataban los trabajos con las firmas implicadas.

 “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, decía Pichel a una de las empresas en una grabación policial de esta trama triangular que este martes llegaba a juicio. 

Sin embargo, justo antes de la vista el caso se ha saldado con un acuerdo previo en el que Fiscalía y Xunta aceptaron rebajar notablemente las penas que pedían para que los acusados no entren en la cárcel. Estos admiten ser autores de delitos de cohecho y a cambio tendrán que abonar multas de escasa cuantía, de tan sólo 720 euros en el caso de Pichel y de poco más de 2.000 en el caso de Gómez-Gil, que además verá decomisados los 103.350 euros que recibió.


El caso Retablo se inició a comienzos de 2009, después de que vecinos de la parroquia de Paraños, en Covelo (Pontevedra), descubriesen que Gómez-Gil intentaba vender en internet la que había sido su casa rectoral por 680.000 euros tras comprársela a la Iglesia por solo 60.000 euros. 

Según el relato con el que llegaba al juicio el fiscal del caso, Antonio Roma, que acaba de dejar el puesto, la investigación destapó cómo los trabajadores de la Xunta facilitaban obras a las empresas de la trama a cambio de diversas compensaciones: Gómez-Gil “ingresó cantidades en efectivo procedentes de las empresas beneficiarias de sus informes en sus cuentas corrientes entre febrero de 2004 y mayo de 2008” por un total de 103.350 euros, decía el fiscal, mientras que Pichel “incrementó notablemente su patrimonio, siendo titular de catorce turismos y motocicletas además de numerosos inmuebles; en una ocasión recibió el beneficio en especie: una vaca de valor incierto superior a mil euros”. 

Sólo esa vaca ya valía más que la multa que ahora tendrá que pagar. “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, llegó a decirle Pichel a un responsable de una de las empresas implicadas en una grabación policial que luego dejó de lado el último juez instructor del caso, Andrés Lago Louro.

Según el relato del fiscal, en la trama resultaron afectadas  22 actuaciones repartidas por el sur de las provincias de Pontevedra y Ourense que supusieron una inversión pública, fundamentalmente de la Xunta, pero también de ayuntamientos y diputaciones, de 700.000 euros. Otras entidades, fundamentalmente las parroquias implicadas y los feligreses, aportaron otro medio millón de euros. 

A pesar de ser autonómicos la mayoría de los fondos implicado, Pichel, bien relacionado con el PP de la ciudad de Pontevedra, no fue acusado por la Xunta, que antes de aceptar el acuerdo llegaba al juicio pidiendo para Gómez-Gil siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para cargo público.

  El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos meses ha evitado acusar a otros funcionarios o cargos del PP implicados en otros casos de presunta corrupción, también había eludido en fases previas del caso acusar a la Iglesia, de la que inicialmente estuvieron imputados el exobispo de Tui-Vigo José Diéguez; el antiguo párroco de Paraños, José Sobrino; y el ecónomo de la diócesis, Benito Estévez. Los tres cargos eclesiásticos fueron viendo a medida que avanzó el caso cómo retiraban los cargos contra ellos sucesivamente la Xunta y el juez instructor, hasta que finalmente en junio del año pasado la Audiencia Provincial de A Coruña avalaba su desimputación.

Acuerdo final

Finalmente, el acuerdo alcanzado este martes hace que Gómez-Gil, para quien la Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel y cinco de inhabilitación, sea considerado autor de un delito de cohecho por el que recibe una pena de dos años de prisión, con el objetivo de que no la tenga que cumplir por no tener antecedentes penales, y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 Le serán decomisados 103.350 euros y tendrá que pagar una multa de 12 meses con cuota diaria de 6 euros. Por su parte, Pichel, para quien la Fiscalía pedía inicialmente dos años de cárcel y tres de inhabilitación, es considerado también autor de un delito de soborno pero ve notablemente rebajada la pena a una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros, lo que supone el abono de sólo 720 euros.

El acuerdo también recoge para cuatro empresarios, Olga Quintela López, David Durán Montero, Carmen Acuña Rey y Manuel Montes Carballa (este último ausente este martes y por lo tanto pendiente de firmar), la consideración de autores de delitos de cohecho y les impone un año de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese mismo tiempo y multa de mil euros a cada uno. Un quinto empresario acusado, Ignacio Márquez Vieira, falleció durante la instrucción. 

Por su parte, la acusación popular ejercida por los vecinos de Paraños, que contaban con el respaldo unánime de los tres grupos políticos municipales de Covelo (PP, PSdeG y BNG) se sumó al acuerdo como mal menor después de que la Iglesia recuperase la propiedad de la casa rectoral cuya venta originó el caso. 

Su abogado, Carlos Feijóo, del despacho Fiúza & Abogados, dijo este martes estar “contentos de haber finalizado después de ocho años de caso; satisfechos a medias porque se consiguen condenas, aunque sean leves y no sean condenados todos lo que deberían; y tristes porque muchos de los vecinos que iniciaron esto, personas mayores, murieron durante este tiempo”.         (eldiario.es, 16/05/17)

17/5/17

A historia do 'arquitecto rebelde' Ferro Caaveiro, en banda deseñada
"Lucas Ferro Caaveiro (A Capela, 1699) foi un dos máis brillantes arquitectos galegos da historia. Entre outras obras, completou a fachada barroca da Catedral de Santiago, a Casa do Concello de Lugo (a primeira verdadeiramente monumental realizada en Galicia) ou a Igrexa de San Frutuoso en Compostela.

 Porén, nos últimos anos foi relegado -ao igual que outros mestres barroquistas- pola auxe do estilo neoclásico. De feito, chegou a presentar un proxecto para a Casa do Concello de Santiago, rexeitada en favor do deseño do francés Charles Lemaur. A pesar da sona acadada durante décadas polo seu traballo, Ferro Caaveiro morreu na pobreza. Unha "gloria e declive" da que falou Xerardo Estévez neste artigo.

Hoxe podemos ler a historia deste rebelde arquitecto en banda deseñada, a través do cómic Lucas Ferro Caaveiro. A auténtica rebeldía galega, con debuxos de Carlos Sardiña (debuxante autor entre outros da banda deseñada sobre Alexandre Bóveda) e textos de Henrique Sanfiz (Licenciado en Xeografía e Historia e director de Radio Fene Radiofusión).

 Os seus autores destacan que "Ferro Caaveiro alcanzou a gloria rematando e inaugurando a fachada da catedral de Santiago de Compostela na Praza do Obradoiro en 1750. O seu contributo foi decisivo para a imaxe de cidades barrocas que ofrecen as dúas urbes" e que despois, a pesar das dificultades crecentes, "mantivo os seus criterios ideolóxicos e estéticos, non se dobregou".

 "Foi un rebelde, non agachou a cabeza diante da monarquía dos Borbóns nen da xerarquía eclesiástica. Por iso morreu na pobreza", sinalan.

O proxecto busca financiamento a través de Verkami. O obxectivo é acadar 2.297 euros para imprimir o libro a toda cor con 46 páxinas (19 x 27 cm) e tapa dura. Na obra, cunha clara vontade divulgativa, ter peregrinos camiñan ata Compostela mentres van falando de Ferro Caaveiro. 

Falan tamén de Breaking Bad ("a serie considerada a mellor da historia da televisión", subliñan), outra historia de rebeldía, equiparando deste xeito o arquitecto co Walter White da ficción.

As persoas que apoien a publicación do libro (a partir de 9 euros) recibirán distintas recompensas. Cunha achega de 14 euros, terán o cómic na súa casa, acompañado dun agradecemento persoal e escrito dos autores."                 (Sermos Galiza)

16/5/17

“Nun futuro non lonxano poderiamos pescar máis plástico que peixe”. Oito millóns de toneladas de plástico son vertidas cada ano nos océanos e mares de todo o mundo

"Oito millóns de toneladas de plástico son vertidas cada ano nos océanos e mares de todo o mundo, segundo un estudo publicado na revista Science e feito por investigadores de universidades norteamericanas. Para facernos unha idea da súa dimensión, sería o mesmo que colocar cinco bolsas da compra cheas de plásticos cada 30 centímetros de costa no mundo. 

Para 2025 o panorama é aínda máis desolador se non se aplican medidas correctoras urxentes: esas cinco bolsas cheas de plástico converteranse en dez cada 30 centímetros de costa, dobrando a cantidade de lixo nos mares na mesma extensión. Deses oito milllóns de toneladas de plástico que caen ao mar cada ano,  245 mil están flotando na superficie, o resto atópase nas profundidades, invisibles para nós.

A alerta é mundial ante a ameaza dun mar de plásticos. E Galicia é unha das rexións europeas que lidera a investigación científica sobre lixo no mar e, en particular, sobre microplásticos, partículas de menos de cinco milímetros que están afectando a organismos mariños.  

Por exemplo, un estudo recente do Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo, en colaboración coa Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), mostrou datos alarmantes: o 100% dos golfiños comúns varados na costa de Galicia presentan microplásticos nos seus estómagos.


Son varias as campañas de investigación nacionais e internacionais nas que están participando científicos galegos para coñecer mellor a dimensión deste problema e para planear medidas que o atallen, asesorando a gobernos e administracións e organizacións supranacionais, como a Unión Europea (UE) ou a Organización das Nacións Unidas (ONU). 

O liderado galego nesta materia evidénciase nos últimos grandes proxectos de investigación impulsados pola UE. Un destes científicos é Jesús Gago, investigador do Centro Oceanográfico de Vigo do IEO e unha das voces máis autorizadas neste eido; non en van, Gago forma parte do grupo consultivo internacional que asesora á ONU para abordar o problema dos microplásticos no mar.

O científico galego paricipou do 9 ao 12 de maio, na sede de Nacións Unidas Medio Ambiente en Nairobi (Kenya), na reunión organizada para examinar e incluír as modificacións propostas ao borrador cero da avaliación do problema, cun enfoque na preparación de opcións para abordar as lagoas a nivel mundial que presenta este tema.

O segundo período de sesións da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, celebrado en maio de 2016, adoptou unha resolución sobre plástico mariño e microplásticos. Entre outras cousas, solicítase á ONU que realice unha avaliación da eficacia das estratexias de gobernanza internacionais, rexionais e subrexionais pertinentes; así como dos enfoques para combater o lixo plástico mariño e os microplásticos tendo en conta os diferentes marcos normativos e determinando as posibles lagoas e opcións para abordalos, mesmo mediante a cooperación e coordinación rexional.
GC falou con Gago durante a súa estadía en Nairobi.

Cales foron as principais liñas que abordaron en Nairobi?

A problemática dos plásticos e microplásticos no medio mariño, que medidas tomar a nivel global como, por exemplo, un convenio con compromisos e obxetivos para todos os Estados.

A que conclusións chegaron e cara onde piden enfocar traballo e recursos?

Existen suficientes evidencias a nivel global de que os plásticos representan unha ameaza para a vida mariña. O grupo de traballo pide enfocar o traballo a nivel rexional coas convencions rexionais dos mares; por exemplo, as aguas galegas entran dentro da convención do Atlantico norte, www.ospar.com.

E tamén parece necesario reformular algúns convenios ou un acordo ou convenio novo a nivel global para combater o problema dentro do que se podería chamar unha nova arquitectura. Ademais, outras medidas como acordos voluntarios coa industria e traballar coas ONG tamén poden ser relevantes. Os recursos a usar dependen do nivel de desenvolvemento económico dos distintos países, pero tamén existe a posibilidade de recibir axudas por parte de institucions, como o Banco Mundial.

Cal é o seguinte paso tras a reunión de Nairobi?

Rematar o documento e sometelo á Asemblea Xeral de Nacións Unidas en Medio Ambiente en decembro, para a sua aprobación. Despois queda un proceso longo que depende da ambición dos países para atallar o problema.

Existe un compromiso firme, a nivel internacional, por buscar solucións ao problema do lixo no mar e os microplásticos e de aplicar medidas correctoras urxentes, ou estamos nunha fase de asumir aínda que o problema existe?

Eu penso que si que está asumido que é un problema en prácticamente todo o mundo. Pero e difícil de atallar porque se ve afectado por moi diversas fontes (transporte marítimo, residuos sólidos urbanos,…) e cada unha ten as súas particularidades, lexislacion, etc.

Por que non é un problema central nos cumes do clima e do medio ambiente?

Boa pregunta... Quizais podería ser incluido. Pero coido que se foi difícil acadar o acordo de París, incluíndo o lixo mariño, podería ser case misión imposible.

Que países ou zonas están máis e menos involucrados neste problema e onde é máis urxente aplicar medidas?

Hai un amplo espectro. Por citar dous exemplos de moi involucrados diría Indonesia e Holanda, dous países con niveis moi diferentes de desenvolvemento económico. Europa creo que é unha zona moi involucrada e no sur asiático, debido á alta densidade de poboación e o nivel de desenvolvemento económico baixo-medio, fai que sexa unha zona cunha elevada problemática neste tema. Nos lugares mais afectados, unha mellor xestión dos residuos sólidos urbanos así como das aguas residuais xeraría unha mellora substancial da situación.

Este ano iniciaron no IEO unha campaña oceanográfica para avaliar a contaminación por microplásticos tanto na auga como nos sedimentos das costas de Galicia e Cantabria, dentro do proxecto europeo BASEMAN. Cando presentarán os resultados finais e que resultados esperan deste estudo europeo?

O proxecto BASEMAN remata a finais de 2018, Esperamos que este estudo nos axude na definición das mellores metodoloxías para o estudo dos microplásticos.

No caso particular de Galicia, cal é a situación en comparación con outras zonas de España e do mundo?

Aínda non temos datos suficientes para aventurarnos a comparar con outras rexions. Pero a situación en Galicia en xeral é mellor que a existente no sueste asiático. Isto débese a moitos factores: baixa densidade de poboación, dinámica das correntes…

Recentemente presentaron os resultados dun estudo do IEO en colaboración coa CEMMA que mostrou que o 100% dos golfiños varados na costa galega tiñan microplásticos nos seus estómagos. De que maneira lles afecta? Teñen datos doutras especies? Hai organismos ou especies máis afectadas ca outras?

Non sabemos como lles afecta, pero está claro que non é algo positivo. Estamos traballando con outras especies e encontramos nalgunha unha importante incidencia. Pero e difícil relacionar os microplasticos con efectos a nivel de individuo.

Por outro lado, unha especie afectada de maneira moi relevante pola inxestion de plásticos é a tartaruga, que confude as bolsas con alimento e atópanse moitas nos estomagos destas. Neste caso si que é posibel asociar a morte, en moitos casos por asfixia. Poderiamos falar dunha extinción dalgunhas especies causada polo plástico se non se remedia a situación actual.

Estamos lonxe de comprender o impacto real dos microplásticos no mar? Cal é? Como afecta aos organismos mariños?  

Todavía existe un longo percorrido científico no tema. En xeral, os plásticos non son tóxicos, usámolos para envasar alimentos, bebidas, etc.

Os plásticos afectan de moitas maneiras o medio mariño; poden transportar especies invasoras, afectan a calidade ambiental das nosas praias, poden ser inxeridos por baleas, tartarugas, etc.

O problema cos microplásticos é que poden actuar como un cabalo de Troia para os seres vivos, introducindo diversos contaminantes (metais pesados, PCBs, dioxinas, etc.). Isto débese a que no medio mariño os microplásticos actúan como esponxas para elementos tóxicos.

Un estudo publicado na revista Science titulado 'Plastic waste inputs from land into the ocean' calculou en oito millóns as toneladas de plástico vertidas cada ano nos océanos. Como podemos facernos unha idea de que significa isto?

A verdade que é difícil, pero pensemos por un momento que un galego medio xera arredor de 500 quilos de lixo por ano; podemos facer unha extrapolación mental. 

En Galicia tivemos un caso exemplar, o vertedoiro de Bens en 1996; a cantidade de lixo puido chegar ata 200.000 toneladas.
En moitos países séguese usando o mar como un vertedoiro barato. É necesario un cambio global e temos que pasar das 3R (reducir, reutilizar, reciclar) as 6Rs (ademais das anteriores; rediseñar os produtos, substituír cando sexa posibel e recuperar enerxéticamente como última solución)

Cales son as principais fontes contaminantes por microplásticos no mar e que solucións se propoñen?

Os microplásticos poden ser de dous tipos: primarios e secundarios. Os primarios son os que se deseñan especificamente con ese tamaño e son os que se usan en cosméticos, pasta de dentes,… E os secundarios son os que proceden da fragmentación de plásticos grandes, por exemplo, dunha botella.
No caso dos primarios, a solución pasa por prohibir o seu uso en moitos casos e para os secundarios é vital mellorar a xestión.

Pode haber un punto de non retorno se non se lle pon solución urxente ao problema? Cales serían as consecuencias?

É difícil de prever. Pero un estudo da fundación Ellen McArthur indicaba que nun futuro non lonxano poderiamos pescar máis plástico que peixe. As consecuencias serían unha drástica redución da vida mariña e un cambio nas especies; algunhas desaparecerían.

Coñecemos o que están a facer os científicos, pero que están a facer ou que poden facer as Administracións europea, estatal e a galega?

As administración están implicadas tratando de tomar medidas a hora dun mellor uso e xestión dos plásticos. Dende Europa estase promovendo unha estratexia de plásticos, o Estado español adoptará probablemente este ano unha lexislacion para regular as bolsas de plástico e a Xunta está promovendo accións de recollida de redes nalguns portos. Sen dúbida, pódese facer mais.

E o sector pesqueiro?

O sector pesqueiro estase involucrando cada vez máis. Existen xa barcos pesqueiros que traen a porto o lixo que pescan. Ë necesaria unha maior axuda das administracions públicas. É necesario desenvolver mecanismos para evitar a perda de redes, así como fomentar industrias que as reciclen.

E nós, os cidadáns?

Os cidadans, ademais das accións a nivel individual como consumir menos bolsas de plástico, rexeitar produtos con microplásticos, non tirar lixo no medio ambiente, etc., poden ser parte de campañas de limpeza de praias e de presión (tipo change.org) aos nosos políticos para que tomen medidas.

Dispoñen os centros de investigación de apoio e recursos humanos, técnicos e financeiros suficientes para o reto que teñen por diante?

En xeral a situación da ciencia no estado español e penosa, existe un apoio case nulo. Neste sentido, estamos igual de mal ou peor que o resto. Poderiamos falar case dunha lenta pero progresiva descapitalización tanto no que se refire a persoal como a recursos técnicos.

Os datos son os que son. O noso gasto do PIB en ciencia é a metade doutros socios da UE... e habería que ver os números reais; unha cousa é o que se consigna e outra o que se gasta, ademais doutras maquillaxes."                        (Jesús Gago, investigador do Centro Oceanográfico de Vigo, Galicia Confidencial, 15/05/17)

15/5/17

Todo isto comezou con Fraga, que lle dixo a Paco Vázquez: ‘busca por aí uns terreos para construír unhas oficinas e chamarémoslle cidade intelixente’. Os últimos desherdados de Elviña

“Todo isto comezou con Fraga, que lle dixo a Paco Vázquez: ‘busca por aí uns terreos para construír unhas oficinas e chamarémoslle cidade intelixente’. Logo viron que alí había máis negocio que dous edificios e deberon pensar que por que non ampliar a cousa”. 

É o relato do pecado orixinal do Ofimático, de como naceu o parque, que fai un familiar dun dos veciños que construíran as casas e pozos e traballaron a terra coas súas propias mans e foron desherdados, primeiro, e desafiuzados, despois, e mesmo viron como as máquinas picaban pedra debaixo das súas hortas e os avogados dos novos donos enviábanlles cartas ameazantes para que se fosen. Tamén a aqueles que nin sabían ler, como Manuel Martínez Ramallo

A carta está datada na Coruña a 7 de novembro de 2013, e vai dirixida a Manuel, á súa dirección no lugar de Galán 137, a carón da avenida de Alfonso Molina preto desa pasarela na que cada sexta feira hai pancartas e veciñas en pé de guerra ás que xa só lles fai caso algún condutor sen présa que pita e elas saúdan.

 “Se lle require para no prazo improrrogable de 5 días a contar desde a recepción da presente proceda a desaloxar a zona”, advirte a misiva asinada pola avogada que representa a Cooperativa Galega de Vivendas A Carnocha.

“Neste momento xa non hai vivendas de 3 dormitorios dispoñibles”, di a última entrada no blogue da cooperativa, do 16 de febreiro. A semana pasada, o concelleiro de Rexeneración Urbana recibiu unha representación dos cooperativistas para anunciarlles que, en breve, empezarían a tramitarse as licenzas de primeira ocupación a medida que avanzan os traballos de urbanización, paralizados nun dos varios procedementos xudiciais abertos en torno ao parque e retomados este ano. 

“Primeiro compraron as fincas sen casa, despois foron a polas vivendas, pero nin a quen tiña casa con fincas grandes lle compensou o negocio. A meu sogro taxáronlle a propiedade en 81.000 euros. A cambio, concedéronlle esta parcela aquí no alto. 

Hai oitenta e pico metros para seis vivendas de dúas plantas, unha delas tería que urbanizala e construíla el nestas rochas”, di Fernando, o xenro de Manuel -un ancián de case 90 anos que vive de alugueiro en Vilaboa desde hai tres anos-. Manuel non quere volver saber nada do que pasou.

 Evangelina ten 81 anos. Emilio, 84. Casaron no ano 57. Vivían en Elviña nunha casa da familia del. No 58 veu a avenida e derrubáronlles a casa. “Déronnos liña para facer esta casa”, conta Emilio, que mostra un plano daqueles anos. “Veu o alcalde, Alfonso Molina, aquí á finca e díxome: ‘isto será teu para sempre, de aquí non te botan nunca’. Os outros alcaldes nunca apareceron por aquí. Mandaron cartas”. 

As cartas comezaron a chegar no 92. A Xunta adquiría parcelas a 10.000 pesetas o metro cadrado. As fincas sen casa, as primeiras. Aquela conversa entre Fraga e Vázquez. No 98 o PXOM sinalou un uso residencial para as parcelas coa metade destinada a vivenda de protección oficial. No 2003 empezaron os problemas. 

Como o parque non se facía, os antigos propietarios reclamaron a reversión. Núñez Feijoo era o responsable da COTOP e á fronte da dirección xeral de urbanismo figuraba Martín Fernández Prado, quen anos despois, como concelleiro de urbanismo solicitou a demolición da casa de Manuel. A Xunta mirou para outro lado. Os litixios polas reversións continuaron durante os anos do bipartito e a Xunta en funcións acordou adxudicar os terreos a xestores de cooperativas para desfacerse do problema. 

Co PP de novo no goberno galego, chegaron as primeiras sentenzas de reversión e a Xunta ofertou aos antigos propietarios a venda a 242 euros o metro cadrado, mentres a titularidade dos terreos pasaba ao Concello. En maio do 2011, o goberno municipal bipartito despídese de María Pita adxudicando a urbanización do parque a Acciona por 42 millóns de euros. 

Un mes despois, co PP na alcaldía e Fernández Prado xa como concelleiro, paralizáronse as obras. A finais de 2015 o TSXG ditaminou a nulidade do contrato, que agora o goberno da Marea vén de corrixir, licitar e adxudicar a outra construtora. 

Hai dúas cooperativas que xa levantaron edificios no Ofimático e outras pendentes de comezar os seus, como Cofuncovi e Eirís Ofimático, máis de 150 vivendas entre as dúas segundo informacións en prensa. O Concello, en comunicación escrita, non precisa nin que porcentaxe do Ofimático resta por urbanizar nin cantas vivendas se verán beneficiadas polas primeiras células de ocupación nin cantas está previsto edificar en total no parque. 

Os traballos de urbanización, retirada a anterior licitación e concedida unha nova, levarán 4,3 millóns de euros, “cantidades abonadas polo concello con cargo ás cuotas de urbanización, sendo finalmente os e as propietarias do sector as que asuman este gasto”, explica por escrito o actual responsable municipal de urbanismo, Xiao Varela.    

Esta terza feira, Fernando mira o parque desde detrás do valado no alto dunha rúa nova e sen saída. Saúda a unha parella de paseantes, a muller acena, pero non se detén. O home descúlpase. “As veces xa non coñece”. Son outros dos propietarios desa parcela para seis que nunca construirán. “Con que? Os que non tiñan nada foron realoxados, a nós déronnos isto”. As rochas. 

A casa do sogro tirárona na primavera do 2014. “O concelleiro de urbanismo, Martín Fernández, dixérame que si facilitabamos as cousas, do outro lado non habería demolicións”, explica. A finais daquel ano, a Fernando levárano detido a noite anterior á demolición da casa de Álvaro. Sacárono da pasarela. Do outro lado estaba a finca de Álvaro na que había proxectado un piar para unha ponte que nunca se construirá.

Unha vinganza, pensa Álvaro

“A meu fillo o maior, que daquela inda non cumprira os 30, case non o damos levado de aquí aquel día. Choramos todos pola casa”, conta Álvaro. Ten 52 anos e non lle gusta pisar esa leira. Nesa leira levantábase a casa na que naceu e na que tiña un taller de motos. Hai dous anos e medio foi desafiuzado e tiraron coa casa. Ían construír unha ponte.

 Foi en novembro do 2014, coas eleccións municipais á volta de ano, con Stop Desafiuzamentos na punta da onda e a Marea Atlántica deixándose ver. A casa fixérana os avós en 1926 e herdara a nai. “Xa nos cambiaran a propiedade no catastro sen dicirnos nada. No 2006 parecía que o Ofimático non afectaría esta parte, pero logo que si, que farían equipamentos. E na finca, unha ponte.

 Os técnicos dixeron que acababa nun desnivel de 8,5% e era inviable. Pero o Concello tirou para diante sabéndoo, porque era eu, porque Martín Fernández me dixera que se me apartaba de Stop Desafiuzamentos o trato cambiaría”. 

A Álvaro e á nai estimáronlle unha indemnización de 197.000 euros pola casa, o taller, a finca e as árbores. A cambio terían a metade dunha parcela de 900 metros partillada cunha construtora. Convertidos en promotores, as cotas de urbanizar a parcela ascenderon a 253.000 euros.

“Nin teño cartos nin estou disposto a consentir o atraco”, di Álvaro que non pagou o resto da débeda imposta. “Onde está aquela xente dos megáfonos e das pancartas. Prometeran tanta axuda. E nada. Case nin falaron con nós desde que chegaron ao goberno. Dicían que ían desafectar esta parte. E das cotas? Das cotas nada. Que hai que pagalas. Todo palabras.” 

Xiao Varela, o concelleiro, di na resposta: “A prioridade en relación ao complexo proceso do Ofimático foi sempre lograr os equilibrios en relación á precaria situación na que se atopan os diferentes axentes afectados, como é o caso dos residentes e ex residentes de Galán e Elviña.

 Neste sentido, iniciouse a modificación do plan parcial que ordenará a marxe dereita do polígono en atención ás reclamación dos titulares de Elviña, que entre outras cuestións elimina o viaduto proxectado. Ademais, estableceuse un procedemento para que os pequenos titulares que non poidan facer fronte ás cotas de urbanización poidan realizar o pago en especie, isto é, a cambio do seu aproveitamento urbanístico”.

Non haberá ponte sobre a finca que foi de Álvaro, nin casa nin indemnización nin redución de débeda. “Vivimos na Zapateira na casa duns familiares, a nai está como está, son cincuenta mil problemas. Procuro nin pasar por aquí. O terreo está como o deixaron. O fillo maior marchou a Asturias, a moza é de alá, pero topáramos un traballo para ela aquí, pero o fillo non quixo, el tamén nacera naquela casa”.  

Evangelina e Emilio, promotores

O 14 de outubro de 2011, Evangelina e Emilio recibiron a notificación de despexo “no prazo máximo dun mes (…) debendo entregarse de forma voluntaria as chaves de acceso mediante a comparecencia nas dependencias de Urbanismo”. Asina Jesús Otero Grille, director de urbanismo do goberno municipal do PP.

O Concello déraos de baixa como propietarios da finca un ano antes. Decatáronse cando foron pagar a contribución. Pagaban 1.000 euros e topáronse cun recibo de 1.500 que correspondía a unha parcela do Ofimático, alí diante da súa casa. 

Quedaban sen a casa e as fincas, aquelas que Alfonso Molina lles prometera que non ían tocar nunca, e convertíanse en promotores do parque coa obriga de pagar a urbanización. Valoráronlle as propiedade en 86.000 euros, puxeron 14.000 máis para cubrir a primeira cota porque o avogado aconselloulles pagar. Teñen pendentes dúas máis até completar os 300.000 euros da súa parte de urbanización.

A casa de Álvaro estaba pegada á súa. “Pensei que aquel día xa íamos nós tamén”, di Evangelina. “Álvaro perdeu, e realmente os demais gañamos. Tivemos a sorte de que viñeran as eleccións, que entraran estes e non seguiran coas demolicións”, explica a filla, Loli, unha das que cada sexta feira sobe á pasarela, para seguir pelexando, porque viven nun casa que non lles pertence, baixo ameaza de desaloxo, cunha débeda que non poden pagar e sen solucións por parte do novo goberno. 

“Empezaron prometendo que ían desafectar, pero logo dixeron que é un proceso complexo, están con esas mentres este mesmo mes arranxan un cambio no plan para que Estrella Galicia poida ampliar na Grela e agora que si á Solana. Aos únicos que lles dan solución aquí son aos cooperativistas, paréceme ben, pero se eles gañan, nós perdemos. Iso téñoo claro”.

 Loli ten poucas esperanzas de que a casa se manteña en pé. O pai, non. Enfádase. Di que a eles non nos quitan vivos de alí. Xa marcharan unha vez voluntariamente. Desta non. Son desherdados eternos en Elviña, a zona máis castigada polas mans da especulación na cidade. Pasáralle tamén á familia de Álvaro coa construción da fábrica de Fertiveria nos sesenta. Cando cesou a actividade industrial na zona os terreos debían volver aos veciños.

 O alcalde Paco Vázquez, conta Álvaro, fixo unhas vendas rápidas e acabaron levantando a universidade. Pasáralle a mesma familia na estrada que abría o polígono de Pocomaco anos despois. As expropiacións continuaron máis adiante, cos equipamentos para a universidade; e despois veu o Ofimático.

Quedan máis veciños que ocupan casas que antes foron súas e sofren débedas por un negocio que lles veu imposto. Das casas da maioría xa non quedan nin os cascallos e foron marchando, a vivir onde toparon sitio, e algúns enferman para esquecer que lles cambiaron unha vida por rochas e cotas de urbanización. 

“O meu xa non ten remedio”, di Álvaro, “a ver si Loli e os pais teñen máis sorte, porque a min o único que me satisfaría é que a xustiza tomara medidas de verdade contra toda esta xente que xogou coas nosas propiedades e as nosas vidas”.

Loli espera que a proposta de cambiar débeda (cotas) por edificabilidade prospere. E seguir vivindo de ocupas na súa casa, aquela que lle prometeran que sería intocable. “Son todos iguais”, lamenta o pai, e non hai razóns para que o contradigan."            (Erik Dobaño, Sermos Galiza, 12/05/17)

12/5/17

Las siete miserias de Ferrol, el Detroit gallego


"Uno de los grandes retos del periodismo moderno es escribir sobre Ferrol sin citar a Los Limones o a Detroit”, dijo la periodista M.J. Rico. Y tiene más razón que una santa. Yo mismo, tal vez por ser de Ferrol (“una ciudad donde perder es lo normal”, cantaron Los Limones) acabo de perder el reto entre el titular y el primer párrafo.

¿Pero es que hay otra forma humana de abordar un texto sobre una ciudad tan decadente? Ustedes me dirán que “enumerando sus muchas virtudes”. Vamos a probar: Ferrol tiene un montón de cosas buenas, como las casitas con galerías blancas, las procesiones de Semana Santa, las simpáticas gaviotas, el castillo de La Palma o esas espectaculares playas salvajes que, gracias al tempestuoso clima y la remota situación geográfica, permanecen ajenas al rodillo turístico y… ¿ven como no funciona?

Volvamos al Ferrol apocalíptico: barrios en ruinas, tiendas cerradas, aguas apestosas… Todo esto queda mucho mejor para perpetrar un artículo sensacionalista. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, espero aportar un granito de arena para denunciar el terrorífico abandono que afecta a este lugar que, en tiempos mejores, vio nacer a figuras como Jesús Vázquez, Andrés do Barro, Carlos Jean, Jesús Ordovás o Pablo Iglesias (el socialista, no El Coletas).

Un paro disparatado

Desde tiempo inmemorial, Ferrol y su comarca (conocida como Ferrolterra) han vivido de la construcción naval. Y si apuestas todo a una carta, tienes muchas posibilidades de perder. Ya en primer tercio del siglo XIX se produjo la primera crisis, debida a un parón en la actividad de los arsenales. 

En el XX, la cosa remontó y, hasta bien entrados los años 70, Ferrol fue una ciudad viva y próspera. Pero allá por 1982, los delirios europeístas de Felipe González lo llevaron a emprender una tosca reconversión industrial que provocaría despidos masivos en los astilleros.

En la actualidad, la tasa de paro de Ferrol asciende a un 33’3%, que supera a la de ocupación (32’3%) y crece a una velocidad de vértigo, por más que el ministro Montoro haya dicho que “hay carga de trabajo garantizada para mucho tiempo”. La mejor respuesta a este dislate es la siniestra y oxidada verja del astillero, donde cuelgan decenas de monos de trabajo que ya no valen para nada.


Una ciudad desierta

El gallego no se queja, emigra. Y la falta de trabajo en Ferrol ha provocado una sangría demográfica imparable. La ciudad ha perdido más de 30.000 habitantes en las últimas décadas: en los años 70 rebasó los 100.000 y ahora no tiene más que 69.428.

 El resto se han largado a buscarse la vida. Dicen los innombrables Limones en su canción ‘Ferrol’: “sé que aquí nací y aquí voy a quedarme”; y en verdad es un acto heroico permanecer en este lugar dejado de la mano de Dios.

Puede que en verano haya algo más de gente, pero salir a la calle en Ferrol una noche de, pongamos, noviembre, y darse un paseo por el centro es como meterse en el pellejo de Charlton Heston en Omega Man: no hay ni un alma por la calle, ni un bar abierto, ni un triste chucho… Un escenario, en fin, que solo los misántropos mas recalcitrantes somos capaces de disfrutar.

Unos barrios en ruinas

Con la retranca propia de los gallegos y la crueldad de los pijazos, los coruñeses se refieren a Ferrol como “Vilapodre”, es decir, “Villa podrida”. Por desgracia, no les falta razón. Sobre todo por barrios como Canido o por Ferrol Vello, casco antiguo de la ciudad que sus propios vecinos han rebautizado como “pequeño Kosovo”, pues se encuentra en ruinas por conflictos irresolubles entre políticos, propietarios y buitres inmobiliarios. 

Solo un no-país como España deja que en una zona declarada Bien de Interés Cultural (por aquí pasa el Camino de Santiago) haya 8.300 viviendas deshabitadas que se caen a trozos.

Deambular por el casco viejo será una experiencia religiosa para los miembros del Club de Exploradores de Lugares Abandonados y demás gourmets del escombro. Pero para el común de los mortales, es como echar una partida al videojuego Silent Hill, con la diferencia de que aquí ni siquiera hay monstruos, solo alimañanas que también acabarán emigrando o muriéndose de hambre.

Un comercio terminal

Desde 2010, unos 800 negocios ferrolanos han cerrado sus puertas. Los carteles de “se vende”, “se traspasa”, “liquidación por cierre” o las puertas de locales tapiadas, pintarrajeadas y llenas de hongos, se pueden ver hasta en las más céntricas calles peatonales.

Lo más parecido que hay en Ferrol a unos grandes almacenes es un pequeño y modesto Corte Inglés. El conato de centro comercial que se abrió en la zona conocida como el Inferniño tiene casi todos los locales vacíos. Y los ferrolanos prefieren gastar sus escasos dineros en el mall del cercano municipio de Narón, que tampoco es para tirar cohetes.

Un pasado franquista

Hoy por hoy, Ferrol se llama “Ferrol”, aunque haya ministros (hola otra vez, Montoro) que se empeñan en seguir usando el viejo topónimo “El Ferrol”, que deriva de “El Ferrol del Caudillo”, nombre con el que se conocía a la ciudad hasta 1982. La razón, como todos sabrán, es que aquí nació Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Y aunque ya hace tiempo que quitaron la estatua del generalísimo de la Plaza de España para esconderla en el Arsenal Militar, la placa de bronce conmemorativa sigue instalada en la fachada de la casa natal del caudillo, que se ha convertido en una meca de peregrinación antifascista, para tirar pintura a las paredes o arrancar de cuajo la placa.

Pero pese a su pasado, franquista, en Ferrol han gobernado todos los partidos habidos y por haber… y todos han fracasado en la titánica tarea de resucitar la urbe. En las últimas elecciones se llevó la alcaldía la marea de Ferrol en Común (IU, Podemos y Anova), en pacto con PSOE y BNG. A juzgar por su caótica forma de gestionar la reciente Crisis del Agua que dejó a Ferrol seco durante varios días, poco cabe esperar de ellos.

Una geografía remota

El fatídico martes 13 de enero de 1998, un fuerte temporal provocó que la gigantesca plataforma petrolífera Discoverer Enterprise, que estaba anclada en los astilleros ferrolanos, soltase sus amarras y se empotrase contra el puente de As Pías, que en ese momento era el principal punto de unión entre Ferrol y el resto de España. 

El mar se llenó de casquetes, que aplastaron toneladas de marisco, y la ciudad quedó aislada durante meses: pese a la visita del por entonces presidente de la Xunta (el exministro de Franco Manuel Fraga) y a la repercusión internacional del siniestro, los ferrolanos sintieron más que nunca que vivían en el culo del mundo.

Mientras se apañaba el cataclismo, los automovilistas que querían entrar o salir de Ferrol se veían obligados a dar un rodeo de 20 kilómetros por carreteras comarcales. Eso sí, gracias a este accidente se aceleró la construcción de la autopista que hoy permite a los parados escapar más rápidamente de la ciudad. Aunque, tal y como está el patio en España, mejor les irá si emigran allende los mares.

Una ría de mierda

La ría de Ferrol es la más contaminada de Europa, muy a pesar de las inyecciones de dinero (que el diablo sabe dónde estará), la instalación de depuradoras o las visitas de inspectores europeos que encanecen con el estado de las aguas. Para suavizar la cosa, los quitamierdas del Partido Popular Europeo se las apañaron para borrar del informe conceptos como “situación dramática”.

Pero solo hay que darse una vuelta por los dos modestos paseos marítimos que existen en la ciudad e inspirar profundamente cuando baja la marea, para darse cuenta de que allí no huele a mar, sino a cloaca, y que en sus pantanosas aguas chapotean más roedores que crustáceos. 

Es lógico, y no solo por los desechos orgánicos que expulsan los ferrolanos, sino también por los vertidos tóxicos de corporaciones como Navantia, Megasa o Reganosa. De los furtivos que marisquean en estas pestilentes aguas no hablo, que me da cagalera."                    (Dildo de Congost es fundador del Club Orgullo de Ferrol, Público, 28/08/15)